Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Charakterystyka studiów

CEL STUDIÓW

Podstawowym celem podyplomowych studiów "Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem" jest poznanie wymagań stawianych przez normy: ISO 9001:2015-10, ISO 14001:2015-09, PN-N-N 18001 (w przyszłości ISO 45001) oraz przepisy Rozporzadzenia Unii Europejskiej dotyczące systemu ekozarządzania i ekoauditów – EMAS.

Zarządzanie takie, ukierunkowane na procesy i zarządzanie ryzykiem wymaga przygotowania, wdrożenia i stosowania odpowiednich dokumentów oraz opcjonalnie certyfikowania systemu. Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego projektowania, wdrażania i utrzymywania takich systemów w zakładach przemysłowych i instytucjach usługowych – ogólnie mówiąc w dowolnych organizacjach..

 

Uwaga
Uczestnicy studiów dyplomowych po ukończeniu semestru pierwszego mogą przystąpić do egzaminu na "Asystenta systemu zarządzania jakością", zaś po semestrze drugim do egzaminu na "Asystenta systemu zarządzania środowiskowego". Oferta aktualna w tracie ważności akredytacji udzielonej KTMiIP przez PCBC S.A. Bieżąca akredytacja wygasa w czerwcu 2017 roku i planujemy ją przedłużyć.  Egzaminy odbywają się przed komisją z PCBC S.A. Warszawa i są dodatkowo płatne. Dla grupy min 10 osobowej odbywać się mogą w Rzeszowie.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Aktywny udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (znak E przy przedmiocie w programie studiów)
  • Wniesienie wymaganej opłaty za studia

Uwaga:
W przypadku ubiegania się o certyfikat "Asystenta systemu zarządzania jakością" lub "Asystenta systemu zarządzania środowiskowego" PCBC:

  • pozytywne zdanie egzaminu przed komisją PCBC
  • wniesienie dodatkowej opłaty egzaminacyjnej.

EFEKT STUDIÓW

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, wg wzoru ustalonego przez MNiSZW,
  • Certyfikat "Asystenta systemu zarządzania jakością",
  • Certyfikat "Asystenta systemu zarządzania środowiskowego".

ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia trwają dwa semestry. Obejmują w sumie 240 godzin w systemie zjazdów weekendowych. Zajęcia odbywają się w dniach sobota i/lub niedziela i realizowane są w budynku L Politechniki Rzeszowskiej, ul. Powstańców W-wy 8.